Advokatfirman Centra AB


VÄLKOMMEN TILL EN AV SVERIGES HÖGST RANKADE OMBUD
INOM FAMILJERÄTT

Familjerättsadvokat Melissa Toutounge Aksöz

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 0736-55 56 17

E-postmelissa@advokatcentra.se

Familjerättsadvokaten Elham Arshamfar

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 0730-81 80 60

E-poste.a@advokatcentra.se

Familjerättsjuristen Hanna Bergwall

HANNA BERGWALL
BITRÄDANDE JURIST


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 076-633 28 46

E-posthanna@advokatcentra.se

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vi är specialiserade inom familjerätt i Stockholm. Vi löser tvister som går i linje med vårdnad, boende, umgänge med flera.


Advokatfirman Centra har en gedigen erfarenhet av ärenden vårdnad, boende och umgänge.

Vid vårdnadstvister kan vi på ett adekvat sätt leda dig rätt och se till att vi hittar bästa möjliga lösningen för ditt barn och dig. Med oss kan du känna dig i trygga händer på att du har en advokat som tillvaratar dina intressen på bästa sätt.

Vi erbjuder alltid fri inledande rådgivning till våra klienter. Vi har även möjlighet att erbjuda juridisk rådgivning på arabiska och turkiska utöver svenska och engelska.

Vi strävar alltid att ha våra klienter i centrum. Erfarna och skickliga advokater spelar en betydande roll för vilket besked en rättsinstans anser vara det som är bäst för barnen. Du kan kontakta oss antingen via formuläret se nedan alternativt telefonledes. Vi erbjuder samtliga en gratis inledande rådgivning.

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

STOCKHOLMSBASERAD ADVOKATBYRÅ SOM SÄTTER FAMILJERÄTTEN I FOKUS

Advokatfirman Centra är en byrå med specialistkompetens inom familjerättsliga mål. Vi har erfarenhet och kompetens för att ta oss an de mest komplicerade tvister. Hos oss får du hjälp av ett ombud som på ett lyhört sätt lyssnar på dig som klient, för att därefter på ett stöttande och professionellt sätt kunna föra din talan.

DEDIKERAD SAMT ENAD BYRÅ


Som en lösningsorienterad advokatbyrå arbetar vi utifrån fyra ledord  "Kunskap" "Erfarenhet" "Engagemang" samt ”Passion” Detta arbetssätt genomsyrar vårt sätt att arbete oavsett ärendets komplexitet. Detta bäddar i sin tur grunden för vår procentuella höga andel mål som går i linje med våra klienters önskemål/yrkanden.


Vårt kontor finner ni i centrala Stockholm. Vi besitter specialistkompetens inom humanjuridik, som är ett samlingsnamn för olika inriktningar där exempelvis familjerätt ingår i. Vi har flera års erfarenhet av olika typer av familjerättsliga ärenden såsom vårdnad, umgänge, boende. Vi bistår dig med juridisk spetskompetens och för din talan i dessa mål.

Hör av dig till oss via telefon alternativt mail för en gratis inledande rådgivning om det lämpligaste sättet för dig att gå tillväga i ditt ärende. Vår byrå är särskilt inriktade Anledningen till varför vi är särskilt inriktade på familjerätt då vi anser att varje domslut har en enorm inverkan på varje enskilda barnet och dess framtid. Vår strävan är att alltid ta oss an samt hitta de infallsvinklar som vi kan presentera i en eventuell förhandling i en rättsinstans.


VI HJÄLPER DIG OM ATT ANSÖKA OM RÄTTSHJÄLP

Ifall du saknar en hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker den aktuella tvist du befinner dig i, kan du ansöka om rättshjälp. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp med att betala delar av kostanden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden. Vi på Advokatfirman kan hjälpa dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

familjerätten kontakt

Familjerättsliga tvister en av juridikens mest komplexa delar

Inför en vårdnadstvist är det inte ovanligt att mycket känslor är involverade vilket är fullt förståeligt. Många upplever det svårt att inte låta sina känslor bli involverade vid tillfällen likt dessa. Med andra ord är det inte läge att i sådana situationer låta sina känslor styra ens tankar samt handlingar.

Det är här vi i egenskap som advokatbyrå kliver in. Vår förmåga är att omsorgsfullt kunna vägleda dig igenom denna process och samtidigt som vi på ett rationellt sätt för din talan. Vill du inledningsvis prata med oss över telefon så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning.

shutterstock_272803703 (2)

VÅRT KONTOR FINNS I CENTRALA STOCKHOLM MEN VI ÅTAR OSS ÄRENDEN FRÅN HELA SVERIGE

Valet av ombud inför en eventuell förhandling har en signifikant betydelse. Vi har en djup förståelse samt gedigen erfarenhet inom de delar inom familjerätten där exempelvis fokus ligger på vårdnadstvister, umgänge samt underhåll.

KAN JAG FÅ GRATIS RÅDGIVNING OM FAMILJERÄTT I STOCKHOLM?

Ja, den första kontakten med oss är kostnadsfri.

HUR ANSÖKER JAG OM FADERSKAP I STOCKHOLM?

Det gör du lättast genom att kontakta familjerätten i Stockholm Stad.

VAR LIGGER FAMILJERÄTTEN I KISTA?

Den kommunala familjerätten i Kista ligger på Borgarfjordsgatan 14.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR SOM RÖR VÅRDNAD

Det innebär att den juridiska vårdnaden om ett eller flera barn tas gemensamt av föräldrarna. I Sverige har gifta par har per automatik gemensam vårdnad. Ifall föräldrarna är ogifta säger lagen att mamman är ensam vårdnadshavare, däremot kan gemensam vårdnad ansökas i samband med att familjerätten, socialförvaltningen godkänt faderskapet.

Familjerätten i Stockholm frågor

Om du och din partner kommit fram till hur ni ska sköta vårdnaden samt boendet och umgänget av ert barn så kan vi börja med att gratulera er. Har ni en önskan om att denna slutsats ni tagit ska bli juridiskt bindande så är det socialnämnden som behöver godkänna er överenskommelse. Det socialnämnden gör då är att se över det ni presenterat för oss, för att sedan se ifall denna överenskommelse är det bästa alternativet för barnet. Oftast brukar det gå bra och ni får därmed ett godkännande av socialen då föräldrarna också går i linje om vad som är bäst för barnet/barnen.

Föräldrar som inte kan kommer fram till en lösning om vad som är den bäst lämpade boende samt umgänge situationen för sitt/sina barn kan man boka tid hos socialförvaltningen för ett samtal. Ambitionen med samtalet är att komma fram till en lösning som föräldrarna är nöjda med. Lösningen ifråga ska alltid vara den som bäst går hand i hand med barnet/barnens behov.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

I Sverige har gifta par per automatik gemensam vårdnad. Ifall föräldrarna är ogifta säger lagen att mamman är ensam vårdnadshavare, däremot kan gemensam vårdnad ansökas i samband med att socialförvaltningen godkänt faderskapet.

Kan ni inte komma överens gällande barnet eller barnens vårdnad samt boende får ni ta ärendet till en tingsrätt. I detta fall är vikten att anlita ett juridiskt ombud definitivt till din fördel. Då ombudet ifråga ger dig som förälder rådgivning samt stöd som är nödvändigt då sådana fall oftast är väldigt känsliga. Socialförvaltningen ser då över de olösta knutarna gällande boende, vårdnad samt umgängesrätten, denna utredning görs på uppdrag av domstolen som i sin tur tar ett ett beslut. Domstolen fattar sitt beslut baserat på barnets framtida välmående samt där barnets behov och rättigheter på bästa sätt kan tillgodoses.

Vårdnadstvist Stockholm
Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp
Vad är familjerätt?

Familjerätt är ett rättsområde som reglerar familjemedlemmarnas rättigheter & skyldigheter

Kan man besöka er för ett personligt möte?

Absolut, välkommen in till vårt kontor i centrala Stockholm, Scheelegatan 5, 1 tr

Erbjuder ni kostnadsfri juridisk rådgivning?

Hos oss får du alltid fri inledande familjerättslig rådgivning.