ADVOKATBYRÅN ELINA LINDER AB


FAMILJERÄTT STOCKHOLM

"Vi är specialiserade inom familjerätt, frågor som går i linje med vårdnad, boende, umgänge är något vi brinner starkt för"


Advokat Elina Linder har i 14 år arbetat utifrån en vision och målsättning, och det är att varje klient ska få sin röst hörd. Varje klient vi företräder ska från punkt och pricka känna att vi erhållit dem de insatser som går i linje med klientens önskemål.

Elina Linder har med framgång drivit stora och komplicerade vårdnadsmål. Vikten av att anlita en advokat med rätt kunskap samt lång erfarenhet är nyckeln. Det har en betydande roll när det kommer till slutsatsen efter en eventuell förhandling i en instans.

För att tala klarspråk på vår byrå arbetar erfarna och skickliga advokater som spelar en betydande roll för vilket besked en rättsinstans anser vara det som är bäst för barnen. Du kan kontakta oss antingen via formuläret se nedan alternativt telefonledes. Vi erbjuder samtliga en fri inledande rådgivning

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

BYRÅN MED FAMILJERÄTTEN I FOKUS

Är en byrå med specialistkompetens inom familjerättsliga mål. Våra advokater och jurister har erfarenhet och kompetens för att ta oss an de mest komplicerade tvister. Hos oss får du hjälp av ett ombud som är lyhörd nog för att på ett genuint sätt lyssna på dig som klient för att sedan på ett stöttande och proffesionellt sätt kunna föra den enskilda individens talan.

DEDIKERADE SAMT ENADE MEDARBETARE


Som en lösningsorienterad grupp arbetar vi utifrån fyra ledord  "Kunskap" "Erfarenhet" "Engagemang" samt ”Passion” Detta arbetssätt genomsyrar samtliga ärenden som i sin tur är förenat till varje enskilda tvist oavsett vilken nivå av komplexitet tvisten ifråga gäller. Detta bäddar i sin tur grunden för vår procentuella höga andel mål som går i linje med våra klienters önskemål/yrkanden.


Vårt kontor finner ni i centrala Stockholm. Vi besitter specialist kompetens inom humanjuridik som är ett samlingsnamn för olika inriktningar där exempelvis familjerätt ingår i. Vår byrå har sitt kontor i Stockholm. Elina Linder har med över 14 års erfarenhet agerat ombud för hundratals olika klienter. Med olika typer av familjerättsliga ärenden. Familjerättsliga ärenden såsom vårdnad, umgänge boende för att nämna ett urval av områden.  Vi bistår dig med juridisk spetskompetens och för din talan i dessa mål.

Hör av dig till oss via telefon alternativt mail för en fri inledande rådgivning om det lämpligaste sättet för dig att gå till väga i ditt ärende. Anledningen till varför vi är särskilt inriktade på familjerätt är pga faktumet om den inverkan varje domslut har på varje enskilt barn och dess framtid. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att som enad byrå ta oss an samt hitta de infallsvinklar som vi kan presentera i en eventuell förhandling i en rättsinstans.


VI HJÄLPER DIG OM ATT ANSÖKA OM RÄTTSHJÄLP

Ifall du saknar en hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker den aktuella tvist du befinner dig i så finns det något som heter rättshjälp. Detta är en sociallagstiftning som innebär att man kan ansöka om att låta staten stå för en del av kostnaden som ditt ombud skulle kosta. Vi på Advokatbyrån Elina Linder hjälper dig att både ta reda på ifall din hemförsäkring täcker din kostnad till ett ombud, samtidigt som vi hjälper dig med att ansöka om rättshjälp.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Familjerättsliga tvister en av juridikens mest komplexa delar

Inför en vårdnadstvist är det inte ovanligt att mycket känslor är involverade vilket är fullt förståeligt. Många upplever det svårt att inte låta sina känslor bli involverade vid tillfällen likt dessa. Med andra ord är situationer likt dessa inte en rätt läge att låta sina känslor skymma sina tankar samt handlingar.

Det är här vi på Advokatbyrån Elina Linder kliver in. Vår förmåga att både omsorgsfullt kunna vägleda dig igenom denna process. Samtidigt som vi på ett rationellt sätt för din talan. Vill du inledningsvis prata med oss över telefon så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning.

Vårdnadstvist Stockholm

VI HAR UTÖVER KONTORET I STOCKHOLM ÄVEN ETT KONTOR I GÖTEBORG MED FAMILJERÄTT SOM INRIKTNING

familjerättsadvokat

Hur tufft det än må låta så är valet av vilket ombud du väljer inför en eventuell förhandling en stor betydelse. Vi har en djup förståelse samt erfarenhet inom de delar inom familjerätten där exempelvis fokus ligger på vårdnadstvister, umgänge samt underhåll.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR SOM RÖR VÅRDNAD

Det innebär att den juridiska vårdnaden om ett eller flera barn tas gemensamt av föräldrarna. I Sverige har gifta par har per automatik gemensam vårdnad. Ifall föräldrarna är ogifta säger lagen att mamman är ensam vårdnadshavare, däremot kan gemensam vårdnad ansökas i samband med att familjerätten, socialförvaltningen godkänt faderskapet.

Advokatbyrån Sörmdal AB Cover
Elina Linder Advokatbyrå logotyp

Om du och din partner kommit fram till hur ni ska sköta vårdnaden samt boendet och umgänget av ert barn så kan vi börja med att gratulera er. Har ni en önskan om att denna slutsats ni tagit ska bli juridiskt bindande så är det socialnämnden som behöver godkänna er överenskommelse. Det socialnämnden gör då är att se över det ni presenterat för oss, för att sedan se ifall denna överenskommelse är det bästa alternativet för barnet. Oftast brukar det gå bra och ni får därmed ett godkännande av socialen då föräldrarna också går i linje om vad som är bäst för barnet/barnen.

Föräldrar som inte kan kommer fram till en lösning om vad som är den bäst lämpade boende samt umgänge situationen för sitt/sina barn kan man boka tid hos socialförvaltningen för ett samtal. Ambitionen med samtalet är att komma fram till en lösning som föräldrarna är nöjda med. Lösningen ifråga ska alltid vara den som bäst går hand i hand med barnet/barnens behov.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

I Sverige har gifta par per automatik gemensam vårdnad. Ifall föräldrarna är ogifta säger lagen att mamman är ensam vårdnadshavare, däremot kan gemensam vårdnad ansökas i samband med att socialförvaltningen godkänt faderskapet.

Kan ni inte komma överens gällande barnet eller barnens vårdnad samt boende får ni ta ärendet till en tingsrätt. I detta fall är vikten att anlita ett juridiskt ombud definitivt till din fördel. Då ombudet ifråga ger dig som förälder rådgivning samt stöd som är nödvändigt då sådana fall oftast är väldigt känsliga. Socialförvaltningen ser då över de olösta knutarna gällande boende, vårdnad samt umgängesrätten, denna utredning görs på uppdrag av domstolen som i sin tur tar ett ett beslut. Domstolen fattar sitt beslut baserat på barnets framtida välmående samt där barnets behov och rättigheter på bästa sätt kan tillgodoses.

Vårdnadstvist Stockholm