Välkommen till Familjerätten i Stockholm - Din Guide genom humanjuridiken

Det finns många frågetecken när det kommer till rättsområdet familjerätt. Vi finns till för att besvara dom.

Familjerättsliga frågor besvaras av redaktionen på Familjerätt Stockholm

Fråga 1.
Vi planerar att ha gemensam vårdnad om vårt barn vad innebär det?

Svar:
Det innebär att den juridiska vårdnaden om ett eller flera barn tas gemensam av föräldrarna. I Sverige har gifta par har per automatik gemensam vårdnad. Ifall föräldrarna är ogifta säger lagen att mamman är ensam vårdnadshavare, däremot kan gemensam vårdnad ansökas i samband med att socialförvaltningen godkänt faderskapet.

Fråga 2.
Vi planerar på att separeras och i samband med detta är vi oense gällande boendet samt umgänget för vårt barn. Vad gör vi då?

Svar:
Föräldrar som inte kan kommer fram till en lösning om vad som är den bäst lämpade boende samt umgänge situationen för sitt/sina barn kan man boka tid hos socialförvaltningen för ett samtal. Ambitionen med samtalet är att komma fram till en lösning som föräldrarna är nöjda med. Lösningen ifråga ska alltid vara den som bäst går hand i hand med barnet/barnens behov.

Fråga 3.
Ena föräldern vägrar komma till socialförvaltningen för ett möte. Vad kan jag göra?

Svar:
Det innebär att den juridiska vårdnaden om ett eller flera barn tas gemensam av föräldrarna. I Sverige har gifta par har per automatik gemensam vårdnad. Ifall föräldrarna är ogifta säger lagen att mamman är ensam vårdnadshavare, däremot kan gemensam vårdnad ansökas i samband med att socialförvaltningen godkänt faderskapet.

Fråga 4.
Vi har deltagit på flera samtal med socialförvaltningen men hittar trots det ingen gemensam lösning. Vad händer då?

Svar:
Kan ni inte komma överens gällande barnet eller barnens vårdnad samt boende får ni ta ärendet till en tingsrätt. I detta fall är vikten att anlita ett juridiskt ombud mycket vital. Då ombudet ifråga ger dig som förälder rådgivning samt stöd som är nödvändigt då sådana fall oftast är väldigt känsliga. Socialförvaltningen ser då över de olösta knutarna gällande boende, vårdnad samt umgängesrätten, denna utredning görs på uppdrag av domstolen som i sin tur tar beslut. Beslut fattas baserat på barnets framtida välmående samt där barnets behov och rättigheter på bästa sätt kan tillgodoses.

Fråga 5.
Både jag och min partner har kommit överens gällande vårt barns boendesituation samt umgänge med min partner. Behöver vi till hänsyn till lagen göra något mer?

Svar:
Om du och din partner kommit fram till hur ni ska sköta vårdnaden samt boendet och umgänget av ert barn så kan vi börja med att gratulera er. Har ni en önskan om att denna slutsats ni tagit ska bli juridiskt bindande så är det socialnämnden som behöver godkänna er överenskommelse. Det socialnämnden gör då är att se över det ni presenterat för oss, för att sedan se ifall denna överenskommelse är det bästa alternativet för barnet. Oftast brukar det gå bra och ni får därmed ett godkännande av socialen då föräldrarna också går i linje om vad som är bäst för barnet/barnen.

Fråga 6.
Vi planerar att ha gemensam vårdnad om vårt barn vad innebär det?

Svar:
Det innebär att den juridiska vårdnaden om ett eller flera barn tas gemensam av föräldrarna. I Sverige har gifta par har per automatik gemensam vårdnad. Ifall föräldrarna är ogifta säger lagen att mamman är ensam vårdnadshavare, däremot kan gemensam vårdnad ansökas i samband med att socialförvaltningen godkänt faderskapet.

Inom rättsområdet familjerätt är det ofta

som så att ordet sprider sig

när man gör ett bra arbete

när det kommer till

utförda fall med klienter

Advokatbyrån som verkar inom familjerätt tycker vi ska ha en

ambition där man gör allt för att göra sin klient nöjd samt trygg.

En byrå brukar i regel ha flera

medarbetare därför är det viktigt att detta

arbetssätt ska gälla samtliga advokater samt jurister

som är verksamma inom familjerättsbyrån ifråga.

Kontakt