Advokatbyrå med hög aukoritet verksam inom familjerätt med särskild inriktninig på vårdnadstvist

Advokatbyrån Elina Linder har i många år hjälpt klienter i mål om vårdnad, umgänge och underhållsbidrag. Vi bistår dig med juridisk spetskompetens och för din talan i dessa mål – hör av dig till oss för att få gratis rådgivning om det lämpligaste sättet att gå till väga i ditt ärende. Tvister inom familjerätten, i synnerhet de som handlar om vårdnad, är mycket vanliga.

Det är av naturliga skäl inte helt ovanligt att föräldrar inte kan komma överens om vem barnet ska bo hos, hur umgänget ska se ut med föräldrarna och om en förälder ska behöva betala underhåll till den andra föräldern.

Det är dock viktigt att agera varsamt
När det handlar om fall som rör vårdnad, domstolen ska alltid beakta barnets bästa och det är därför viktigt att man som förälder på ett genomtänkt sätt kan presentera varför just den lösning man själv förordar skulle vara det bästa för barnet. Advokatbyrån Elina Linder har flera medarbetare som är specialiserade inom familjerätt vi hjälper årligen klienter runt om i Stockholm med vårdnadstvister i domstol.

Advokatbyrån Elina Linder har en djup förståelse inom tvister som rör vårdnad

Viktigt att tänka på i tvist om barn
I tvister om vårdnad och umgänge med mera så är det av vikt att tvisten kan lösas på ett så smärtfritt sätt som möjligt. Barnet ska inte ta skada över att föräldrarna har olika uppfattningar i centrala frågor – det är därför viktigt att försöka lösa ut tvisten så fort som möjligt. Genom att tidigt ta hjälp av en erfaren advokat inom familjerätt så ökar chanserna att ni kan reda ut tvisten innan den blir föremål för domstolsprövning.

Hemförsäkringen kan bekosta stora delar av kostnaderna
Som regel ingår det ett så kallat rättsskydd i hemförsäkringen. Det är en del av hemförsäkringen som ersätter dig för stora delar av kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Advokatbyrån Elina Linder kan ge dig rekommendationer om hur du ska göra för att ansöka om rättshjälp när du hamnat i en tvist om umgänge, vårdnad eller någon annan tvist av familjerättslig karaktär. Rättsskyddet i hemförsäkringen är emellertid förenat med en självrisk som du måste betala direkt till den advokat eller jurist du anlitar för att företräda dig.

Staten kan i vissa fall ersätta dina advokatkostnader

Om din hemförsäkring inte kan ge dig någon ersättning, genom rättsskyddet som vi redogjort för ovan, så finns det möjlighet att få ersättning från staten under vissa förutsättningar. Det innebär att staten kan gå in och betala advokatkostnaderna för dig som inte har enorma besparingar eller en hemförsäkring som kan hjälpa dig. Om ärendet ligger hos tingsrätten i Göteborg, så ska ansökan ställas dit. I annat fall ska den ställas till rättshjälpsmyndigheten. Advokatbyrån Elina Linder hjälper dig att ansöka om rättshjälp om det blir aktuellt.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.