AdvokatFIRMAN CENTRA ÄR SPECIALISERAD inom familjerätt med särskild inriktninig på vårdnadstvister

Advokatfirman Centra har under många år biträtt klienter i mål om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag. Vi bistår dig med juridisk spetskompetens och för din talan i dessa mål – hör av dig till oss för att få gratis rådgivning om det lämpligaste sättet att gå tillväga i ditt ärende. Tvister inom familjerätten, i synnerhet de som handlar om vårdnad, är mycket vanliga.

Det är av naturliga skäl inte helt ovanligt att föräldrar inte kan komma överens om vem barnet ska bo hos, hur umgänget ska se ut med föräldrarna och om en förälder ska behöva betala underhåll till den andra föräldern.

Det är dock viktigt att agera varsamt
När det handlar om fall som rör vårdnad ska domstolen alltid beakta barnets bästa och det är därför viktigt att man som förälder på ett genomtänkt sätt kan presentera varför just den lösning man själv förordar skulle vara det bästa för barnet. Advokatfirman Centra är specialiserade inom familjerätt och vi hjälper årligen klienter runt om i Sverige med vårdnadstvister i domstol.

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman Centra ÄR SPECIALISERADE inom tvister som rör vårdnad

Viktigt att tänka på i tvist om barn
I tvister om vårdnad och umgänge med mera så är det av vikt att tvisten kan lösas på ett så smärtfritt sätt som möjligt. Barnet ska inte ta skada över att föräldrarna har olika uppfattningar i centrala frågor – det är därför viktigt att försöka lösa ut tvisten så fort som möjligt. Genom att tidigt ta hjälp av en erfaren advokat inom familjerätt så ökar chanserna att ni kan reda ut tvisten innan den blir föremål för domstolsprövning.

Hemförsäkringen kan bekosta stora delar av kostnaderna.
Som regel ingår det ett så kallat rättsskydd i hemförsäkringen. Det är en del av hemförsäkringen som ersätter dig för stora delar av kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Advokatfirman Centra kan ge dig rekommendationer om hur du ska göra för att ansöka om rättsskydd när du hamnat i en tvist om umgänge, vårdnad eller någon annan tvist av familjerättslig karaktär. Rättsskyddet i hemförsäkringen är emellertid förenat med en självrisk på cirka 20-25% som du måste betala direkt till den advokat eller jurist du anlitar för att företräda dig.

Staten kan i vissa fall ersätta dina advokatkostnader SOM BERÖR VÅRDNADSMÅL

Om din hemförsäkring inte kan ge dig någon ersättning, genom rättsskyddet som vi redogjort för ovan, så finns det möjlighet att ansöka om rättshjälp. Det innebär att domstolen eller rättshjälpsmyndigheten för en bedömning efter prövning av dina inkomster, skulder samt tillgångar. Advokatfirman Centra hjälper dig att ansöka om rättshjälp om det blir aktuellt.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.